Jesteś tutaj

Szkolenie biblioteczno-informacyjne 2019/2020

Szkolenie jest obligatoryjne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie*. Wszyscy ww. studenci zostali automatycznie zapisani na szkolenie przez USOS.

Szkolenie ma roczny tryb rozliczenia, a warunkiem jego zaliczenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online do 20 września 2020 r. (min. 67% odpowiedzi poprawnych).


Szkolenie wraz z testem końcowym będą aktywne na platformie e-learningowej w następujących terminach:

  • semestr zimowy: 03.10.2019 - 31.12.2019 + termin dodatkowy: 10.01.2020, godz. 12.00 – 16.01.2020 do godz. 23.59.
     
  • semestr letni: 14.02.2020 - 15.07.2020
    • 07.09.2020 - 20.09.2020 (sesja poprawkowa)**

 

Szkolenie jest dostępne w zakładce “Moje kursy” w serwisie Moodle (https://e.uksw.edu.pl/) po zalogowaniu się poprzez Centralny System Uwierzytelniania.
 

>>>Bezpośredni link do szkolenia<<<


 

Podpięcia przedmiotu pod program i etap studiów dokonuje student (patrz Instrukcja dla studentów) lub/i dziekanat danego kierunku.

 

Użytkownicy niezobligowani do zaliczenia kursu, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę na tematy zawarte w szkoleniu, mają taką możliwość zapisując się bezpośrednio na platformie Moodle. Można skorzystać z powyższego odnośnika lub odszukać kurs, wpisując “Szkolenie biblioteczno-informacyjne” w okienku "Przeszukaj kursy" (https://e.uksw.edu.pl/course/), i kliknąć “Zapisz mnie”.
 

Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z organizacją i zasadami korzystania z zasobów oraz usług systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. W szkoleniu zaprezentowane są również podstawowe informacje na temat sieciowych źródeł i wybranych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych.

 

Kontakt do osób prowadzących szkolenie:

Agnieszka Uziębło - email: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87;

Marcin Michalski - email: marcin.michalski@uksw.edu.pl; tel. 22 561 89 37.


Twórcą szkolenia jest zespół Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki UKSW, e-mail: informatorium@uksw.edu.pl; tel. 22 561 89 37.


* Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.04.2019 r. (§11, ust. 8)
 

** Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2019 r.  w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2019/2020
 

ostatnia aktualizacja - 19.08.2020 r.