Jesteś tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty na prenumeratę czasopism zagranicznych na rok 2020

02.12.2019
 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na prenumeratę czasopism zagranicznych na rok 2020 dla Biblioteki Głównej UKSW w Warszawie.


Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Sekretariat Biblioteki, pok.109.
 

Oferty zostaną otwarte w dniu 13 grudnia 2019 r., o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, (Nowy Budynek, pok.107).