Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe nr BUKSW.371.10.2019

13.11.2019

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na udzielenie bieżącego dostępu do aktualizacji oprogramowania OMEGA-PSIR na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2020 r.

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.
 

Skany ofert należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl w terminie do 20.11.2019 r., do godziny 14.00 (decyduje data wpływu).