Jesteś tutaj

Szkolenia specjalistyczne

Poniżej prezentujemy spis bezpłatnych szkoleń online z zakresu elektronicznych zasobów bibliotecznych oraz najnowszych narzędzi informacyjnych.


Webinaria lipiec 2021


EBSCO:

 • 6 lipca 2021, godz. 13:00 | Przegląd narzędzi EBSCOhost przydatnych w pracy badawczej | Link rejestracyjny
  Przegląd funkcji do pracy z pełnym tekstem oraz bibliografią, tj. zapisywanie artykułów w indywidualnym folderze i dzielenie się wynikami poszukiwać z innymi, wykorzystanie historii wyszukiwań, zapisywanie danych do managerów bibliografii w tym Zotero czy Mendeley, zapisywanie artykułów do konta Google Drive.
   
 • 8 lipca 2021, godz. 10:30 | Tworzenie artykułów naukowych z EBSCOhost | Link rejestracyjny
  Opcje i funkcje dostępne na platformie EBSCOhost, które mogą okazać się szczególnie przydatne podczas pracy nad artykułem naukowym oraz jak są zbudowane publikacje naukowe, jakie mamy typu publikacji, dlaczego warto publikować w źródłach recenzowanych naukowo oraz jak przygotować się do badań.

   
 • 13 lipca 2021, godz. 14:30 | Lista publikacji AZ w nowej odsłonie | Link rejestracyjny
  Jak wyszukiwać czasopisma i książki w zasobach biblioteki, jak korzystać z dostępnych ograniczników oraz sprawdzać dostępność tytułów.
   
 • 15 lipca 2021, godz. 13:00 | Poznaj tajemnice wyszukiwania zaawansowanego na EBSCOhost | Link rejestracyjny
  Jak korzystać z operatów Boolean, jak odpowiednio tworzyć zaawansowaną strategię wyszukiwawczą, jak stosować znaki specjalne oraz kody pól dla bardziej precyzyjnego wyszukiwania.
   
 • 20 lipca 2021, godz. 14:30 | Bazy dla nauk medycznych: MEDLINE i CINAHL | Link rejestracyjny
  Opcje wyszukiwania w bazie MEDLINE oraz CINHAL. Te dwie bazy medyczne cechują się dedykowanymi opcjami wyszukiwania i zawężania wyników, które rzadko występują w przypadku wyszukiwania w innych popularnych bazach EBSCO.

 

Web of Science:

 • 2 lipca 2021, godz. 10:00 | Journal Citation Reports – nowa edycja 2021 | Link rejestracyjny
  Znaczące udoskonalenia i dodatki do istniejących źródeł informacji o czasopismach naukowych, rozszerzeniu zakresu czasopism w JCR, nowy wskaźnik Journal Citation Indicator, umożliwiający pełniejszy wgląd i uzupełniający kontekst zakresu miar JCR - znacznie wykraczając poza pojedynczy wynik JIF

 

 

 


Webinaria czerwiec 2021


EBSCO:

 • 8 czerwca 2021, godz. 11:00 | Jak wykorzystać EBSCOhost przy pisaniu artykułów naukowych? | Link rejestracyjny (wymagany komunikator Zoom)
  Opcje i funkcje przydatne podczas pracy nad artykułem naukowym, w tym: jak są zbudowane publikacje naukowe, jakie mamy typu publikacji, dlaczego warto publikować w źródłach recenzowanych naukowo, jak przygotować się do badań?
   
 • 9 czerwca 2021, godz. 10:30 | Wyszukiwanie źródeł z wykorzystaniem tezaurusa dziedzinowego | Link rejestracyjny (wymagany komunikator Zoom)
  Wyszukiwanie w oparciu o hasła kontrolowane pochodzące z tezaurusa dziedzinowego, różnice w wynikach wyszukiwania z wykorzystaniem tezaurusa w porównaniu z używaniem słów pochodzących z języka naturalnego.
   
 • 16 czerwca 2021, godz. 10:30 | OnArchitecture: audio-wizualne archiwum materiałów z zakresu architektury | Link rejestracyjny (wymagany komunikator Zoom)
  Przegląd bazy OnArchitecture, która stanowi istotne źródło materiałów audio-wizualnych prezentujących trendy w obszarze architektury.
   
 • 21 czerwca 2021, godz. 14:00 | Wyszukiwarka naukowa EDS: przegląd opcji wyszukiwania | Link rejestracyjny (wymagany komunikator Zoom)

 

 


Webinaria kwiecień 2021


Web of Science:

 • 23 kwietnia 2021, godz. 11:00 | Afiliacje autorskie ich znaczenie i proces unifikacji wariantów nazw instytucji. | Link rejestracyjny
  Jak upewnić się, że nasza instytucja posługuje się właściwą nazwą w Web of Science? Czy wszystkie warianty nazwy zostały prawidłowo ujęte? Jak przebiega proces unifikacji i zgłaszania?
   
 • 27 kwietnia 2021, godz. 10:00 | Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy? | Link rejestracyjny
  Wskazówki ułatwiające wyszukiwanie i porównanie czasopism, do których warto zgłosić publikacje.
   
 • 28 kwietnia 2021, GODZ. 11:00 | Tworzenie i zarządzanie raportami w InCites | Link rejestracyjny
  Jak skutecznie zbudować z wybranych analiz przykładowy raport w InCites? Tematem sesji będzie nie tylko tworzenie zbiorczych raportów, ale też zarządzanie zgromadzonymi danymi.
   
 • 29 kwietnia 2021, GODZ. 10:00 | Rozszerzenie spojrzenia na krajobraz badawczy: Emerging Sources Citation Index | Link rejestracyjny
  Jak najnowsza edycja czasopism w Web of Science Core Collection™ - Emerging Sources Citation Index - wzbogaca Twoje odkrycia? Wprowadzony na rynek w 2015 roku indeks Emerging Sources Citation Index obejmuje ponad 7500 czasopism i znacznie poszerza dostęp do badań w naukach społecznych i humanistycznych. Dzięki Emerging Sources Citation Index uzyskasz pełniejszy obraz dorobku naukowców i instytucji oraz rozwiniesz spojrzenie na badania w skali globalnej.

 

 

Wiley: (szkolenia prowadzone w języku angielskim, z możliwością zadawania pytań prowadzącym)

 • 13 kwietnia, godz. 11:00 | How to Get Published: Tips for Chemistry journals | Link rejestracyjny
   
 • 14 kwietnia, godz. 11:00 | How to Get Published: Tips for Life Sciences journals | Link rejestracyjny
   
 • 16 kwietnia, godz. 15:00 | How to Get Published: Tips for Engineering and Physics journals | Link rejestracyjny
   
 • 20 kwietnia, godz. 11:00 | How to Get Published: Tips for Business and Finance journals | Link rejestracyjny

 


Webinaria marzec 2021


EBSCO:

 • 4 marca, godz. 11:00 | Lista publikacji AZ w nowej odsłonie | Link rejestracyjny
   
 • 10 marca, godz. 13:00 | Moje pierwsze spotkanie z wyszukiwarką naukową EDS | Link rejestracyjny
   
 • 16 marca, godz. 14:30 | Narzędzia EBSCOhost przydatne przy pisaniu pracy magisterskiej | Link rejestracyjny
   
 • 18 marca, godz. 10:30 | Zastosowanie trybów wyszukiwania w EBSCOhost | Link rejestracyjny
   
 • 24 marca, godz. 12:30 | Poznaj Central & Eastern European Academic Source™! | Link rejestracyjny
   
 • 25 marca, godz. 11:00 | Zasoby EBSCO dla nauk medycznych | Link rejestracyjny

 

 

Scopus:

 • 2 marca, godz. 11:00 | Jak łatwo wydawać czasopismo i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców? | Link rejestracyjny
   
 • 9 marca, godz. 11:00 | 20 ciekawych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w repozytorium instytucjonalnym | Link rejestracyjny
   
 • 16 marca, godz. 11:00 | Jak pracować z profilem autora i preprintami w bazie Scopus? | Link rejestracyjny
   
 • 23 marca, godz. 11:00 | SciVal dla naukowca - kierunek współpraca, jak szukać współpracowników? | Link rejestracyjny
   
 • 30 marca, godz. 11:00 | Poznaj nowe możliwości finansowania badań z całego świata | Link rejestracyjny

 

Web of Science:

 • 22 MARCA 2021, Godz. 10:00 | Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science? | Link rejestracyjny
   
 • 23 MARCA 2021, Godz. 10:00 | Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy? | Link rejestracyjny
   
 • 24 MARCA 2021, Godz. 10:00 | Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku? | Link rejestracyjny
   
 • 25 MARCA 2021, Godz. 11:00 | Profile autorskie w Web of Science i Publons krok po kroku | Link rejestracyjny
   
 • 26 MARCA 2021, GODZ. 11:00 | Integracja danych Web of Science | Link rejestracyjny

 


Webinaria luty 2021


EBSCO:

 • 10 lutego, godz. 11:00 | Narzędzia EBSCOhost przydatne przy pisaniu pracy magisterskiej | Link rejestracyjny
   
 • 16 lutego, godz. 14:00 | Jak wykorzystać platformę EBSCOhost do nauki języków obcych? | Link rejestracyjny
   
 • 17 lutego, godz. 13:00 | Zasoby EBSCO dla nauk z zakresu środowiska, ekologii i ochrony zasobów naturalnych | Link rejestracyjny

 

Scopus:

 • 2 luty, godz. 11:00 | Nowe funkcjonalności w narzędziu SciVal | Link rejestracyjny
   
 • 9 luty, godz. 11:00 | Nowoczesne repozytorium: wydawanie czasopism, zarządzanie OA, dane badawcze | Link rejestracyjny
   
 • 16 luty, godz. 11:00 | Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal? | Link rejestracyjny
   
 • 23 luty, godz. 11:00 | Cele zrównoważonego rozwoju ONZ - jak analizować wskaźniki bibliometryczne? | Link rejestracyjny
   

Webinaria styczeń 2021


EBSCO:

 

 

LEX (Wolters Kluwer):

 

 

Scopus:


 

 

Web of Science:

Ze wzgędu na problemy z przerywaniem sesji WebEx, organizatorzy proszą o niekorzystanie z adresów mailowych GMAIL, HOTMAIL lub YAHOO w czasie rejestracji na szkolenia.

 • 20 stycznia, godz. 11:00-11:45 | Nowe ujęcie dyscyplinowe w InCites Citation Topics | Link rejestracyjny
  “Citation Topics” to nowy schemat klasyfikacji dziedzinowej na poziomie dokumentu dla InCites Benchmarking & Analytics ™, który został opracowany przy wykorzystaniu wiedzy Center for Science and Technology Studies w Leiden oraz Institute for Scientific Information (ISI) ™.
   
 • 22 stycznia, godz. 11:00-11:45 | Zarządzanie kolekcją źródeł publikacji poprzez narzędzia Web of Science | Link rejestracyjny
  W jaki sposób narzędzia Web of Science, w tym Master Journal List, Journal Citation Reports i InCites, mogą pomóc Ci zidentyfikować czasopisma, które mają największy wpływ na Twoją instytucję?
   
 • 25 stycznia, godz. 11:00-12:00 | EndNote online I - tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów | Link rejestracyjny
  Tworzenie zestawu rekordów bibliograficznych, pozwalającego na automatycznee wstawianie cytowań.
   
 • 26 stycznia, godz. 11:00-12:00 | Rozszerzenie dostępu do Emerging Source Citation Index. (Co znajdziemy w archiwach z przed 2015 roku?) | Link rejestracyjny
  Co znajduje się w dodatkowych rocznikach indeksu bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI), dostępnego w ramach licencji krajowej Web of Science, rozszerzonego o roczniki archiwalne 2005-2014?
   
 • 27 stycznia, godz. 11:00-11:45 | Dane dotyczące finansowania badań w Web of Science | Link rejestracyjny
  Szkolenie odpowie na pytania: które organizacje finansują badania w Twojej dziedzinie oraz jaki wpływ mają badania finansowane przez poszczególne instytucje dzięki analizie danych dotyczących finansowania w ujęciu lokalnego krajobrazu badawczego.
   
 • 28 stycznia, godz. 10:00-11:00 | EndNote online II - wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych | Link rejestracyjny
  Wprowadzanie automatycznee cytowań i bibliografii w czasie pisania publikacji, dzielenie się swoimi rekordami bibliograficznymi oraz odnajdywanie czasopism do publikacji swoich badań.
   

 


ARCHIWUM


Szkolenia specjalistyczne 2020.pdf

Szkolenia specjalistyczne 2019.pdf

Szkolenia specjalistyczne 2018.pdf


utworzono: 14.10.2019

ostatnia aktualizacja: 2.07.2021