Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe nr BUKSW.371.8.2019

12.07.2019
 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługę konserwacji 15 ksiąg inwentarzowych z Biblioteki Głównej UKSW wg niżej określonych warunków.

•    Zapytanie ofertowe nr BUKSW.371.8.2019
•    Załącznik Nr 1 – Wykaz ksiąg inwentarzowych z Biblioteki Głównej UKSW do konserwacji
•    Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
•    Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowyOfertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania w terminie do 23.07.2019 r. do godz. 14.00.
 

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego (Załącznik Nr 3) na adres: p.skalski@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej za pomocą poczty, kuriera lub też osobiście na adres: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Nowy Gmach, s. 109 (z dopiskiem „OFERTA dot. Zapytania Ofertowego nr BUKSW.371.8.2019”).