Jesteś tutaj

Zdalny dostęp do Web of Science

25.06.2019

Web of Science Clarivate Analytics

Web of Science umożliwia dostęp do platformy w roamingu (tzw. dostęp w dowolnym czasie / w dowolnym miejscu).

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Web of Science z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, korzystając z indywidualnego konta. W tym celu należy zarejestrować swój e-mail na platformie Web of Science:


1. Przejdź do http://webofknowledge.com/ KONIECZNIE z komputera/urządzenia podpiętego do sieci UKSW (nastąpi weryfikacja adresu IP).

2. Kliknij „Sign in” u góry strony.


 

 

3. Kliknij „Register”, aby utworzyć nowe konto. Zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, aby upewnić się, że nie jesteś już zarejestrowany w Web of Science lub innych systemach Clarivate Analytics, które używają tych samych poświadczeń.


 

 

4. Po podaniu adresu e-mail, otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym.

Przepisz go, by aktywować konto.

 

5. Wypełnij stronę rejestracji użytkownika.


 

 

6. Po zweryfikowaniu adresu e-mail i hasła konto stanie się aktywne. Możesz korzystać z roamingu.

W celu uzyskania zdalnego dostępu do Web of Science spoza sieci UKSW należy korzystać z bezpośredniego adresu http://www.webofknowledge.com, a następnie w sekcji „Registered Users Sign In” wprowadzić dane logowania podane przy rejestracji.


Uwaga: Użytkownicy muszą logować się z komputera lub urządzenia z uwierzytelnionym IP (sieć UKSW) co najmniej raz na sześć miesięcy, aby zachować aktywny dostęp do usługi roamingu.

W celu otrzymania pomocy przy zakładaniu indywidualnego konta na Web of Science lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy: tel. 22 561 89 87 LUB 22 561 89 37; e-mail - informatorium@uksw.edu.pl; Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 309.
 

Zobacz również:

Create your own Web of Science account - detailed instruction.pdf

Web of Science: Anytime/Anywhere Access or Roaming

aktualizacja: 05.03.2021