Jesteś tutaj

Nowa umowa licencyjna z firmą Elsevier

05.06.2019

Logo ElsevierW dniu 31 maja 2019 r. podpisano nową umowę licencyjną z firmą Elsevier. W latach 2019-2021 licencja krajowa Elsevier będzie obejmowała łącznie 1819 czasopism (w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych). Pobierz listę czasopism Elsevier - licencja krajowa.(xlsx).

Licencja obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Pobierz listę książek Elsevier - licencja krajowa.(xlsx).


Czasopisma i książki Elsevier znajdują się na serwerze Science Direct należącym do wydawcy - dostęp Logo UKSW  z sieci uczelnianej ➡️ www.sciencedirect.com/ oraz  Ikona dom  spoza Uczelni ➡️ https://pulpit.uksw.edu.pl/ (login i hasło jak do USOS UKSW - w kolumnie "Bazy WWW" wybierz "Science Direct"). Czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki.
 

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 r. i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.


Źr. - Wirtualna Biblioteka Nauki