AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nr BUKSW-371.9.2018

26.06.2018
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na  usługę konserwacji 3 ksiąg  inwentarzowych oraz 3 starych druków znajdujących się w księgozbiorze Biblioteki Głównej UKSWwg niżej określonych warunków.

 

 

 

 

Nowy kanał dostępu do e-zasobów - pulpit.uksw.edu.pl

Ostatnia aktualizacja - 25.06.2018
Utworzono - 15.06.2018


Dostęp do e-zasobów spoza sieci UKSW.Jak informuje Centrum Sysytemów Informatycznych UKSW, zostało zakupione i wdrożone nowe rozwiązanie szyfrowania połączenia z siecią wewnętrzną UKSW.
 

Dlatego też dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest WYŁĄCZNIE poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.

Karty obiegowe - WAŻNE

Karta obiegowa - skan.Drodzy Studenci!

Przypominamy, że karty obiegowe podbijamy WYŁĄCZNIE w Wypożyczalni na Dewajtis (Nowy Gmach, s. 309 - parter). W celu uzyskania na karcie obiegowej poświadczenia o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w Bibliotece Głównej, należy uprzednio rozliczyć się w:

Pamiętajcie, że aby uzyskać pieczątkę na karcie obiegowej, należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki oraz uiścić wszelkie zaległe należności.

VIII Cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej (Wrocław)

30.05.2018

Logo CLARIN-PL
Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL zaprasza na kolejną edycję "Cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej", która będzie miała miejsce

19-20 czerwca 2018 roku na Politechnice Wrocławskiej

Dostęp testowy do baz Brepolis

29.05.2018

 

Przejdź do platformy Brepolis.Do 21 czerwca br. zapraszamy do testowania baz wydawnictwa Brepols. Wśród testowanych baz, znajdują się pełnotekstowe, jak również bibliograficzne, a także bazy o charakterze encyklopedycznym. W okresie testowym można skorzystać z dostępu aż do 18 baz danych.

 

Wejście do baz: https://pulpit.uksw.edu.pl LUB  www.brepolis.net

 

Rozliczenia z Biblioteką Główną UKSW (dla korzystających z BiblioWawa)

Logo BiblioWawaPrzypominamy studentom rozliczającym się z UKSW (karta obiegowa), a korzystającym z Systemu Wypożyczeń Warszawskich (SWW),  aby postępowali zgodnie z przepisami Zasad Wypożyczeń Warszawskich, określonymi w § 4 ust. 1:

 

Użytkownik SWW zobowiązany jest do: 3) rozliczenia konta czytelnika założonego w lokalnej bazie danych każdej biblioteki SWW, której zbiory wypożyczał, z chwilą rezygnacji korzystania z SWW lub dokonywania rozliczenia z własną uczelnią/instytucją. Może tego dokonać osobiście w poszczególnych bibliotekach SWW lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji SWW”. 
 

Oznacza to, że rozliczenie Karty Obiegowej UKSW jest możliwe WYŁĄCZNIE po uregulowaniu zobowiązań w pozostałych bibliotekach BiblioWawy i rozliczeniu obiegówki w systemie BiblioWawa.
 

Strony