AKTUALNOŚCI

Szkolenia i otwarte zasoby Oxford University Press dla naukowców

30.04.2020

 

Podczas pandemii COVID-19, wydawnictwo Oxford University Press zaprasza do udziału w sesjach szkoleniowych dla pracowników naukowych zaangażowanych w proces kształcenia na odległość.

 

Literary Encyclopedia w dostępie testowym

28.04.2020

 

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dostępu testowego do bazy The Literary Encyclopedia.

 

Encyklopedia Literacka publikuje biografie pisarzy głównych i mniejszych; naukowe opisy wszystkich interesujących tekstów pisanych przez tych autorów, w tym często zaniedbywanych; oraz różnorodne opisowe i krytyczne eseje na tematy literackie, kulturowe i historyczne, które zapewniają lepsze zrozumienie kontekstów społecznych, w których powstały dane prace. Encyklopedia obejmuje swym zasięgiem literaturę angielską, amerykańską, niemiecką, rosyjską, włoską, francuską i klasyczną, a także coraz bardziej znaczące; literaturę latynoską, japońską, kanadyjską, wschodnioeuropejską i z obszarów postkolonialnych. Do tej pory opublikowano 8721 artykułów.

E-booki wydawnictwa Taylor&Francis

28.04.2020

 

 

 

Do 22 maja został uruchomiony dostęp do ebooków ze wszystkich kolekcji tematycznych wydawnictwa Taylor&Francis. W kolekcjach tych znajduje się ponad 127 000 książek elektronicznych z nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce.

 

Kolejne rozszerzenie zasobów JSTOR

28.04.2020

 

 

W celu wsparcia Waszej pracy naukowej w tym trudnym dla wszystkich okresie, JSTOR oraz współpracujące wydawnictwa postanowiły umożliwić użytkownikom Biblioteki Głównej UKSW uzyskanie bezpłatnego dostępu do wymienionych poniżej zasobów. 

           


Bloomsbury Collections w wersji testowej

20.04.2020

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego testowania baz Bloomsbury Collections. Bazy zawierają materiały m.in. z  nauk historycznych, nauk o kulturze i religii, socjologicznych, humanistycznych, teologicznych, prawnych, języko- i literaturoznawstwa, nauk o polityce i administracji. Wiele z baz zawiera w sobie także kolekcje tematyczne, które w dodatkowym stopniu koncentrują się na danych zagadnieniach. Wiele z nich jest furtką do kolekcji archiwalnych znanych instytucji, niedostępnych w innych bazach.

 

Usługa skanowania

ostatnia aktualizacja - 26.11.2021
utworzono - 14.04.2020

 

Dla  pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW w okresie pandemii Biblioteka nadal prowadzi "Usługę skanowania".
 

Osoby spoza Uczelni obowiązuje Cennik opłat za usługi digitalizacyjne wykonywane przez Pracownię Digitalizacyjną Biblioteki UKSW.

Strony