AKTUALNOŚCI

Godziny pracy Biblioteki UKSW w dniach 31 stycznia – 19 lutego

27.01.2022

 

Godziny pracy Biblioteki UKSW

w dniach 31 stycznia 19 lutego

 

 

Kampus Dewajtis

(Wypożyczalnia I, Czytelnia Humanistyczna
i Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna)

Kampus Wóycickiego

(Wypożyczalnia II, Czytelnia Ogólna, Biblioteka Nauk Prawnych)

poniedziałek piątek 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
sobota 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00

 

 

Komunikat WBN o programie publikowania otwartego Elsevier 2022

20.01.2022
 

"Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Z programu mogą korzystać wszystkie instytucje, które do 2021 r. zarejestrowały się do licencji Elsevier i założyły konta do administrowania programem publikowania. Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). Pozostałe zasady programów Elsevier nie ulegają na razie zmianie".


Uwaga! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na razie nie zdecydował się na udział w programie B, za to gwarantuje udział w programie A.

Obsługa Czytelników w dniach 20-22 stycznia

20.01.2022

 

Szanowni Czytelnicy,

 

Biblioteka Nauk Prawnych oraz Wypożyczalnia i Czytelnia w bud. 23 (Kampus Wóycickiego) w dniu 20 stycznia 2022 (czwartek) z powodu awarii ciepłowniczej jest czynna do godz. 16.00.

 

Najcenniejsze nasze księgi

19.01.2022

Księgozbiór Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie liczy ponad 300 tys. książek. Są wśród nich niezwykle cenne, zabytkowe księgi, przechowywane w magazynie zbiorów specjalnych, które tylko z wyjątkowych powodów są udostępniane i pokazywane. Również dlatego, że wiele z nich wymaga specjalistycznej, kosztownej konserwacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dot. naszych starych druków, który ukazał się na stronie główniej UKSW.

Dostęp testowy do bazy MEDLINE Complete

17.01.2022

 

Zapraszamy od korzystania z bezpłatnego dostępu testowego do bazy MEDLINE® Complete. Okres testowy trwa do 10 kwietnia 2022 r.

 

Dostęp testowy do bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

17.01.2022

 

Zapraszamy od korzystania z bezpłatnego dostępu testowego do bazy Central & Eastern European Academic Source. Okres testowy trwa do 10 kwietnia 2022 r.

 

Strony