AKTUALNOŚCI

Już wkrótce udostępnimy nową stronę Biblioteki!

Covid-19 w bazie Taylor&Francis

24.03.2020

 

 

W celu popularyzacji szerokiego dostępu do najnowszych badań nad postępującą pandemią COVID-19 na świecie, wydawnictwo Taylor&Francis przygotowało specjalne czasopismo i zasoby książkowe poświęcone temu zagadnieniu. Jest to zasób codziennie aktualizowany w oparciu o najnowsze doniesienia wiodących ośrodków medycznych na świecie.

 

Informacje o COVID-19 w Uptodate

6.03.2020

 


Wydawca Uptodate, najbardziej aktualnej bazy zaleceń medycznych, diagnoz i sposobów leczenia, (typu Evidence Based Medicine), przygotował najnowsze wiadomości dotyczące koronawirusa (COVID-19) i udostępnił je dla wszystkich zainteresowanych.

 

Programy otwartego publikowania Elsevier i Springer 2020

03.02.2020

W styczniu br. zostały wznowione dwa programy publikowania otwartego: Elsevier oraz Springer. Umożliwiają one bezpłatne dla autora publikowanie określonej liczby artykułów w wybranych czasopismach hybrydowych obu wydawnictw. Koszty publikacji artykułu zostaną pokryte z rocznej licencji krajowej finansowanej ze środków MNiSW.


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania obu programów i skorzystania z nich:
 

Zdalny dostęp do bazy Scopus

29.11.2019

Logo Elsevier
Przedstawiamy alternatywny sposób zdalnego dostępu do Scopus, który umożliwi Państwu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności bazy spoza sieci UKSW. Polecamy użycie tej formy dostępu w przypadku, gdy zauważą Państwo powtarzające się błędy techniczne występujące w trakcie łączenia z bazą poprzez serwis pulpit.uksw.edu.pl.
 

Alternatywny dostęp zdalny jest możliwy dla osób posiadających indywidualne konto użytkownika w serwisie Wydawnictwa Elsevier (baza Scopus lub Science Direct).

Szkolenie biblioteczno-informacyjne

oststnia aktualizacja - 07.10.2019

Ikona wykzyknikW dniu 03.10.2019 na platformie e-learningowej UKSW zostało uruchomione “Szkolenie biblioteczno-informacyjne”.
 

Szkolenie jest obligatoryjne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich. Wszyscy ww. studenci zostali automatycznie zapisani (lub zostaną zapisani w najbliższych dniach) na szkolenie poprzez USOSWeb.

W związku z istnieniem odrębnych regulaminów studiów dla doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, „Szkolenie biblioteczno-informacyjne” dla tych grup jest fakultatywne.


Warunkiem zaliczenia szkolenia (i uzyskania wpisu) jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online do 30.06.2020 r.

Strony

Subskrybuj Front page feed