AKTUALNOŚCI

Procedura świadczenia usług bibliotecznych od 6.10.2021 r.

6.10.2021

 

Pragniemy poinformować, że w dniu 6.10.2021 r. decyzją Dyrektora Biblioteki UKSW nr 7/2021 została wprowadzona zaktualizowana Procedura świadczenia usług bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19. Procedura zaczyna obowiązywać od dnia wprowadzenia.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne 2021/2022

04.10.2021

 

3 lipca 2022 r. sesja egzaminacyjna sem. letniego dobiegła końca. Osoby, które nie zaliczyły szkolenia będą miały możliwość przystąpienia do testu w sesji poprawkowej sem. letniego, która będzie trwała od 5 do 21 września 2022 r. 

Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne za rok akad. 2021/2022 zostało włączone. Szkolenie będzie dostępne na platformie e-lerningowej Moodle UKSW w dniach 04.10.2021 r. – 03.07.2022 r. pod tym odnośnikiem - https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25281

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami udziału w Szkoleniu.

Godziny otwarcia Biblioteki w r. akad. 2021/2022

06.04.2022

 

Dzień tygodnia

Kampus Dewajtis
(Wypożyczalnia I, Czytelnia Humanistyczna i Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna)

Kampus Wóycickiego (Wypożyczalnia II, Czytelnia Ogólna)

Kampus Wóycickiego

(Biblioteka Nauk Prawnych)

Poniedziałek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Wtorek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Środa

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Czwartek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Sobota*

9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

Procedury świadczenia usługi skanowania w okresie występowania pandemii COVID-19

 

Ostatni termin - Szkolenie biblioteczno-informacyjne 2020/2021

13.09.2021

 

Przypominamy, że do 22 września 2021 r. trwa sesja poprawkowa. Jest to ostatnia szansa na zaliczenie Szkolenia biblioteczno-informacyjnego 2020/2021.

Szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej Moodle https://e.uksw.edu.pl/ w zakładce “Moje kursy” (po zalogowaniu się poprzez Centralny System Uwierzytelniania).

 

Przerwa w dostępie do baz EBSCO [aktualizacja]

06.09.2021

 

Szanowni Czytelnicy,

Z przyczyn technicznych zdalny dostęp do baz EBSCO (także z platformy Pulpit UKSW (pulpit.uksw.edu.pl) przez EBSCOhost Web jest niemożliwy.

 

Nowe nabytki Biblioteki UKSW

3.09.2021

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z lipcowo-sierpniową listą nabytków książkowych Biblioteki.


Przypominamy, że w celu ułatwienia Państwu wyszukania literatury, stary podział tematyczny zastąpiliśmy nazwami 22 dyscyplin reprezentowanych na naszym Uniwersytecie. Książki spoza powyższych dyscyplin znajdują się w „#Varia”. Nazwy dyscyplin z „#” przenoszą bezpośrednio do spisu książek.

 

Strony