AKTUALNOŚCI

Nowy punkt informacyjny Biblioteki UKSW na Kampusie Wóycickiego

Na kampusie Wóycickiego otwarty został punkt informacji naukowej. Otrzymają w nim Państwo informacje dotyczące zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych, zasobów cyfrowych i hasła do platformy Ibuk PWN. Istnieje również możliwość konsultacji kwestii bibliometrii, w tym Indeksu Hirscha.

Zapraszamy!

Dostęp do bazy JSTOR

Informujemy, że Biblioteka Główna UKSW uzyskała dostęp do bazy JSTORLista czasopism z wybranej dla Państwa kolekcji jest dostępna na stronie about.jstor.org/content/arts-sciences-iii.

Czy wiesz, że..

Możesz  skrócić czas wyszukiwania dzięki nowym linkom łączącym WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION i GOOGLE SCHOLAR?

 

WEB OF SCIENCE we współpracy z GOOGLE SCHOLAR ułatwia płynne poruszanie się pomiędzy ogólnodostępną siecią a platformą WoS nowej generacji zapewniając tym samym dostęp do systemu zliczania cytowań.

Punkty za publikacje z lat 2013–2016

2 grudnia 2015 roku MNiSW opublikowało nowe tzw. rozporządzenie parametryzacyjne. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i tryby przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym zastąpiło rozporządzenie z 2012 r.

 

IBUK PWN - nowe zasoby

Dzięki platformie IBUK PWN czytelnicy Biblioteki Głównej UKSW mają dostęp do 1469 tytułów publikacji, z takich dziedzin jak: filozofia, ekonomia, biologia, historia, matematyka, literatura i wielu, wielu innych.

 

Przypominamy, że korzystanie z platformy Ibuk PWN z domu jest możlwie za pomocą indywidualnego kodu PIN. W celu uzyskania kodu należy zgłosić się osobiście, mailowo lub  telefonicznie do Działu Informacji Naukowej (sala 304) lub Wypożyczalni (sala 309) na kampusie Dewajtis.

BazHum czyli czasopisma humanistyczne (także czasopisma UKSW) w wolnym dostępie

Pod adresem: bazhum.muzhp.pl znajduje się PEŁNOTEKSTOWA baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Włączono także 14 czasopism Wydawnictwa UKSW. BazHum otwiera dostęp do treści naukowych w Internecie, udostępniając zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. 

Strony