AKTUALNOŚCI

Wystawa o Stanisławie Moniuszce

18.02.2019

Widok na trzy podświetlone gabloty i siedem antyram z ilustracjami i tekstem dotyczącym MoniuszkiW tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki - wybitnego kompozytora epoki romantyzmu, ojca polskiej opery narodowej. Oddając "hołd temu wybitnemu Artyście, który swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej muzyki – stawiając go za wzór patriotyzmu" Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dn. 19.12.2018 r. ustanowił 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.


Pragnąc włączyć się w obchody moniuszkowskie, w holu Biblioteki Głównej przy ul. Dewajtis przygotowaliśmy wystawę, mającą na celu przybliżenie życia i twórczości kompozytora, który tak genialnie potrafił łączyć polski folklor z elementami opery europejskiej. Wystawa będzie dostępna do marca br.


Serdecznie zapraszamy!

Godziny pracy Biblioteki Głównej i Filii na Wóycickiego w czasie przerwy semestralnej

25.01.2018

 

Godziny pracy Biblioteki Głównej i Filii na Wóycickiego w czasie przerwy semestralnej będą następujące:

 

 

Dzień Biblioteka Główna Filia na Wóycickiego
11.02 – 14.02.2019 8.00 – 16.00 8.00 – 15.00
15.02.2019 8.00 – 18.00 8.30 – 17.30
16.02.2019 9.00 – 15.00 9.00 – 14.00

 

Bazy EBSCO dostępne w wersji Ultimate

21.01.2019

Logo baz Academic Search i Business Source Ultimate W ramach licencji krajowej został wykupiony dostęp do baz Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate, będącej rozszerzonym pakietem baz Complete.
 

Bazy Ultimate zapewniają dostęp do pełnych tekstów z ponad 13 500 czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.
 

Obecnie w ramach okresu przejściowego bazy Academic Search i Business Source dostępne są zarówno w wersji Complete jak i Ultimate. Dostęp do pakietu Complete zostanie wyłączony w lutym br.Wejście do bazy:

Logo UKSW  z sieci UKSW (oba kampusy) ➡️ https://search.ebscohost.com/ (w zakładce EBSCOhost wybierz "Academic Search Ultimate" LUB "Business Source Ultimate"),

Ikonka dom.  spoza sieci UKSW ➡️ https://pulpit.uksw.edu.pl/ (zaloguj się jak do USOS i z listy wybierz "Academic Search Ultimate" LUB "Business Source Ultimate").
 


Projekt DUN 2018 zakończony

18.01.2019

Logo MNiSW

Biblioteka Główna UKSW zakończyła realizację projektu pn. "Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW". Projekt został sfinansowany w ramach umowy nr 589/P-DUN/2018, ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.

 

W ramach zadania poddano konserwacji, zdigitalizowano i udostępniono online kolejne 3 stare druki oraz 3 księgi inwentarzowe z tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach. Jego realizacja zakończyła kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru. Czytaj więcej na temat projektu (pdf).
 

Bazy Ultimate EBSCO - webinar 18.01.2019

17.01.2019

Ebsco webinarium 18.01.2019.Firma EBSCO zaprasza na webinar, na którym przedstawione zostaną bazy Academic Search™Ultimate oraz Business Source® Ultimate dostępne dla członków konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej. Bazy Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search™ Complete oraz Business Source® Complete i z początkiem 2019 r. zastąpiły w licencji krajowej bazy w wersji Complete, znacznie zwiększając liczbę e-zasobów dostępnych w kolekcji bibliotek.

Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate - prezentacja baz danych i opcji wyszukiwawczych

Piątek, 18.01. 2019 o godz. 10:00    Przejdź do platformy
Piątek, 18.01. 2019 o godz. 14:00    Przejdź do platformy


 

Etiuda fotograficzna "Przezroczystość przestrzeni miasta"

16.01.2019
(aktualizacja - 17.01.2019)
 

Widok na wystawę - 4 zdjęcia na ścianie i eksponaty w 3 podświetlonych gablotach.Z radością informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie wystawami prezentowanymi w Bibliotece Głównej, ich organizator - Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW - zdecydował się na przedłużenie terminu prezentacji jednej z nich -  Etiuda fotograficzna "Przezroczystość przestrzeni miasta" (fotografie autorstwa Tomasza Sobeckiego).

 

 

Etiudę można obglądać w holu Biblioteki Głównej UKSW (Kampus Dewajtis, Nowy Gmach) do 4 lutego 2019 r.


Druga z wystaw - "U źródeł nowego widzenia świata. Dagerotyp i inne z najdawniejszych typów fotografii" - zakończyła się 16 tycznia 2019 r. 

Strony