AKTUALNOŚCI

Godziny pracy Biblioteki UKSW w r. akad. 2022/2023

30.09.2022

 

Dzień tygodnia

Kampus Dewajtis
(Wypożyczalnia I, Czytelnia Humanistyczna i Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna)

Kampus Wóycickiego (Wypożyczalnia II, Czytelnia Ogólna)

Kampus Wóycickiego

(Biblioteka Nauk Prawnych)

Poniedziałek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Wtorek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Środa

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Czwartek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Sobota

9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

 

 

 

Zmiana godzin pracy

23.09.2022

 

Czytelnia Humanistyczna – Kampus Dewajtis i Biblioteka Nauk Prawnych – Kampus Wóycickiego w dniu 27.09.2022 będą czynne w godz. 8.00-12.00.

Pozostałe punkty biblioteczne na obu Kampusach będą czynne w godz. 8.00-16.00.

Oferta pracy

15.09.2022

Biblioteka – Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy ogłasza konkurs na stanowisko Młodszego Bibliotekarza/Bibliotekarza/Starszego Bibliotekarza. Termin składania aplikacji: 21.09.2022 r.

Oferta pracy Bibliotekarz
 

Oferta pracy

 

Nowe nabytki Biblioteki UKSW

08.09.2022

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z lipcowo-sierpniową listą nabytków książkowych Biblioteki.


Przypominamy, że w celu ułatwienia Państwu wyszukania literatury, stary podział tematyczny zastąpiliśmy nazwami 22 dyscyplin reprezentowanych na naszym Uniwersytecie. Książki spoza powyższych dyscyplin znajdują się w „#Varia”. Nazwy dyscyplin z „#” przenoszą bezpośrednio do spisu książek.

 

Sesja poprawkowa - Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne 2021/2022

5.09.2022

 

               

 

 

Informujemy, że dzisiaj o północy został włączony test poprawkowy Szkolenia Biblioteczno-Informacyjnego (rok akad. 2021/2022). Jest to ostatnia szansa na zaliczenie szkolenia przez osoby, które zostały na nie zapisane, a nie uzyskały jeszcze wpisu w USOSWeb. Test będzie dostępny do 21 września 2022 r., czyli do końca sesji poprawkowej.

 

Polityka Naukowa Państwa

10.08.2022

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Naukową Państwa.
 

Polityka Naukowa Państwa"Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich".

Strony