You are here

Library Structure and Staff
   
MAIN LIBRARY DIRECTOR
 TOMASZ WINIARSKI, MA room 108
phone +48 22 561 88 66
t.winiarski@uksw.edu.pl
 
SECRETARY’S OFFICE
MARZENA GARDOCKA, MA

room 109
phone +48 22 561 89 68
fax  22 561 89 15
sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl

   

DEPARTMENT OF INFORMATION SCIENCE AND KNOWLEDGE TRANSFER

AGNIESZKA UZIĘBŁO, MA 
Head of Department
(digital librarian)

room 4 (Old Building)
phone (+48) 22 561 89 87
a.uzieblo@uksw.edu.pl

MIKOŁAJ GŁUSZKOWSKI, MA

pok. 4 (Stary Gmach)
tel. 22 561 88 74 lub wew. 274
m.gluszkowski@uksw.edu.pl

Dr MACIEJ MATRAŚ

room 4 (Old Building)
phone (+48) 22 561 89 87
m.matras@uksw.edu.pl

MARCIN MICHALSKI, MA

   room 304 (New Building)
   phone (+48) 22 561 89 37
           marcin.michalski@uksw.edu.pl

Dr PAWEŁ SKALSKI

room 4 (Old Building)
phone (+48) 22 561 89 82
p.skalski@uksw.edu.pl

   
LIBRARY BRANCH AT THE WÓYCICKI CAMPUS
JAKUB MARIA KOWALSKI, MA
Head of Department

   Dewajtis Campus, room 114
   phone (+48) 22 561 88 21
            j.kowalski@uksw.edu.pl

EWA GONCZAREK  Wóycickiego Campus, build. 23, room 110
phone (+48) 22 561 90 27;
          e.gonczarek@uksw.edu.pl
ZBIGNIEW HANAK, MA   Dewajtis Campus, build. 23,
  room 110

  phone (+48) 22 561 90 27 wew. 427
          z.hanak@uksw.edu.pl
MAŁGORZATA JUHANOWICZ, MA   Wóycickiego Campus, room 304
          phone (+48) 22 561 89 37
          m.juhanowicz@uksw.edu.pl
BOGUSŁAWA KOSTOWSKA, MA   Wóycickiego Campus, build. 23,
  room 110

          phone (+48) 22 569 68 43
          b.kostowska@uksw.edu.pl
MARIA ELŻBIETA KOWALSKA, MA Dewajtis Campus, room 305
phone (+48) 22 561 88 09
e.kowalska@uksw.edu.pl  
   
CIRCULATION AND PRESERVATION DEPARTMENT
JOLANTA BIAŁKOWSKA, MA 
Head of Department

room 114
phone (+48) 22 561 88 77
j.bialkowska@uksw.edu.pl

Local lending room and interlibrary loan
JAKUB MASZKIEWICZ, MA

room 309
phone (+48) 22 561 88 54;
                  22 561 88
          j.maszkiewicz@uksw.edu.pl

RENATA PIROS, MA

room 309
phone (+48) 22 561 88 54;
                  22 561 88 67
          r.piros@uksw.edu.pl

JOLANTA WIERZBICKA, MA, BA

room 309
phone (+48) 22 561 88 54;
                  22 561 88 67
          j.wierzbicka@uksw.edu.pl

Library stack
KATARZYNA KASZYŃSKA

room 204
phone (+48) 22 561 89 61
k.karwowska@uksw.edu.pl

JACEK ROCKI

room 204
phone (+48) 22 561 88 28
j.rocki@uksw.edu.pl

KAMIL ROCKI

room. 204
phone (+48) 22 561 88 28
k.rocki@uksw.edu.pl

   
ACQUISITION AND SELECTION DEPARTMENT
JOANNA JACKOWSKA, MA 
Head of Department
room 107
phone (+48) 22 561 88 36
j.jackowska@uksw.edu.pl

KATARZYNA KITLITZ, MA

room 309
phone (+48) 22 561 88 67
k.kitlitz@uksw.edu.pl
BOŻENA KRZYŻEWSKA, MA

room 208
 phone (+48) 22 561 89 88 
b.krzyzewska@uksw.edu.pl

ALINA SKURSKA, MA

room 107
 phone (+48) 22 561 89 81
m.lipko@uksw.edu.pl

DOMINIKA MIKULSKA, MA (absent)

room 209
phone. +48 22 561 89 81
d.kowalczyk@uksw.edu.pl

JOLANTA ŻYSZKOWSKA, MA (International exchange) room 208
phone +48 22 561 89 13
j.zyszkowska@uksw.edu.pl
   
   

CATALOGUING DEPARTMENT

TOMASZ BIAŁKOWSKI, MA
Head of Department (acting)
 

room 209
phone (+48) 22 561 88 20
t.bialkowski@uksw.edu.pl

MONIKA DOMAŃSKA, MA room 209
phone (+48) 22 561 89 83
m.domanska@uksw.edu.pl
BARTOSZ EMCHOWICZ, MA

room 209
phone (+48) 22 561 89 86
b.emchowicz@uksw.edu.pl

PAULINA IGNACAK, MA room 209
phone (+48) 22 561 88 73
p.ignacak@uksw.edu.pl

ELŻBIETA JASTRZĘBSKA, MSc

room 209
phone (+48) 22 561 88 73
e.jastrzebska@uksw.edu.pl

MONIKA MIAZGA, MA room 309
phone (+48) 22 561 88 63
m.miazga@uksw.edu.pl
MAŁGORZATA REK, MA room 209
phone (+48) 22 561 89 85
m.rek@uksw.edu.pl
   

SYSTEM LIBRARIAN

TOMASZ BIAŁKOWSKI, MA room 209
phone (+48) 22 561 88 20
t.bialkowski@uksw.edu.pl


Last update: 1.10.2020