You are here

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna przyjmuje zgłoszenia bibliotek krajowych i zagranicznych na skany materiałów ze zbiorów Biblioteki Głównej w ramach usługi skanowania.
 

 

hol biblioteczny (parter), Nowy Budynek, ul. Dewajtis 5
mgr Jolanta Wierzbicka

 

dla bibliotek krajowych i zagranicznych

tel. +(48) 22 561 88 67
miedzybibl@uksw.edu.pl

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek sobota
(24.10, 14.11, 12.12.2020;
23.01, 06.02.2021)

 
 8.00 – 15.30  9.00 – 15.00
   


W Wypożyczalni można zamawiać materiały, które nie są dostępne w zasobach bibliotek UKSW, ani w żadnej z bibliotek warszawskich. Zostaną one sprowadzone bezpłatnie z innych bibliotek krajowych lub odpłatnie z bibliotek zagranicznych. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Głównej. Istnieje również możliwość zamówienia odpłatnie skanów lub kserokopii wybranych materiałów.
 

Do bibliotek szkół wyższych, które nie przystąpiły do BiblioWawy, bibliotek PAN w Warszawie oraz Biblioteki Narodowej, wydawane są rewersy międzybiblioteczne.

 

Jak skorzystać z Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)?

 

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych oraz wysyłki kopii artykułów z posiadanych czasopism.

 2. Wykonywanie kserokopii i skanów jest odpłatne (patrz cennik - kopiowanie)

 3. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni.

 4. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • starodruki, zbiory specjalne i archiwalia,

 • druki wydane przed 1950 r.,

 • czasopisma i gazety,

 • zbiory specjalne i prace magisterskie i doktorskie,

 • dzieła w złym stanie zachowania.

 1. Zamówienia dla bibliotek krajowych i zagranicznych realizowane są po złożeniu zamówienia przez formularz. Na każdą zamawianą pozycję należy wypełnić oddzielny formularz.

   

  >> formularz zamówienia książki (dla bibliotek krajowych) <<
  >> formularz zamówienia artykułu z czasopisma (dla bibliotek krajowych) <<

 

Informacje dla czytelników UKSW o zasadach korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej krajowej i zagranicznej:
 

1. Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:

 • pracownicy,
 • doktoranci i studenci UKSW posiadający konto biblioteczne w wypożyczalni.

2. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są:

 • druki zwarte,
 • artykuły z czasopism (ksero lub skan – oddawane na własność),
 • mikrofilmy.

3. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji:

 • książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
 • artykuł: tytuł czasopisma, tom, rocznik, autor artykułu, strony, na których znajduje się artykuł,

oraz podstawowe informacje umożliwiające kontakt z Czytelnikiem.


Na każdą zamawianą pozycję należy wypełnić oddzielny formularz
 

>> formularz zamówienia książki <<
>> formularz zamówienia artykułu z czasopisma <<


4. Zamówienie mogą składać:

 • użytkownicy UKSW - bezpośrednio w Bibliotece bądź za pomocą formularza,
 • biblioteki z innych miast – listownie lub mailem.

5. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 •    wypożyczenia krajowe (jeśli zbiorów nie ma w warszawskich bibliotekach),
 •    wypożyczenia zagraniczne (jeśli zbiorów nie ma w krajowych bibliotekach).

6. Czas realizacji zamówień wynosi:

 • 1-3 tygodni - sprowadzenie materiałów z biblioteki krajowej
 • 1-3 miesięcy - sprowadzenie materiałów z biblioteki zagranicznej

7. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka udostępniająca.

8. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Głównej.

9. Wypożyczenie książek z bibliotek krajowych jest bezpłatne.

10. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych tj. kserokopii, skanów pokrywa zamawiający.

11. Koszt sprowadzenia materiałów bibliotecznych według Cennik opłat stosowanych w wypożyczaniu międzybibliotecznym lub wystawionego rachunku.

 

Informacje dla studentów i pracowników UKSW:

 1. Rewersy międzybiblioteczne wydawane są wyłącznie osobom regularnie rozliczającym się.

 2. Jednorazowo można otrzymać 3 rewersy.

 3. Termin rozliczenia się z wypożyczalnią międzybiblioteczną to 30 dni.

 4. Zamówienia do bibliotek warszawskich realizowane są w Wypożyczalni Miejscowej.
   


Formularze zamówienia dla studentów i pracowników UKSW:

Formularze zamówienia dla bibliotek krajowych:

Pliki do pobrania:

ostatnia aktualizacja: 22.10.2020