You are here

Biblioteka WPiA w systemie Koha

20.03.2017
 

Z przyjemnością informujemy, że katalog książek Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji został dodany do katalogu Biblioteki Głównej UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha. Biblioteka WPiA jest pierwszą z bibliotek wydziałowych, której zbiory zostały dołączone do budowanego centralnego systemu informacji bibliotecznej UKSW.

 

Katalog bibliotek UKSW docelowo jest ustawiony na przeszukiwanie łączne w zbiorach Biblioteki Głównej i Biblioteki WPiA. Przy każdym opisie książki podany jest status i lokalizacja egzemplarza.

 


W celu wyszukiwania w zbiorach konkretnej biblioteki, należy rozwinąć listę "Wszystkie biblioteki" i wybrać żądaną lokalizację "Biblioteka Główna" lub "Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji".
 

 

 

Wypożyczanie zbiorów WPiA odbywa się zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UKSW (obowiązującym od 15 marca 2017 r.). Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące zapisy:

  • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez komputerowy system biblioteczny” (§5, ust. 4),
     
  • „W przypadku zbiorów stanowiących podstawową literaturę prawniczą pierwszeństwo wypożyczeń przysługuje studentom i pracownikom WPiA. O wypożyczeniach w/w literatury studentom, doktorantom i pracownikom innych wydziałów niż WPiA UKSW, bądź pracownikom innych jednostek UKSW, decyduje bibliotekarz" (§6, ust. 2).

 

Książki zamówione ze zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji można odebrać wyłącznie w Bibliotece WPiA. Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce odbioru.
 

Zapraszamy do Katalogu bibliotek UKSW!