You are here

Springer Open Choice/Open Access w 2017 r.

17.01.2017

Z przyjemnością informujemy, że Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access został przedłużony na rok 2017! Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).

 

Artykuły Open Access poddane są temu samemu, co w tradycyjnym modelu publikacji, procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją "Creative Commons Attribution" (CC BY) (patrz link). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access.

 

Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny, afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer. Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów.

 

Zaktualizowana lista czasopism objętych programem znajduje się na przygotowanej przez wydawnictwo Springer stronie informacyjnej dla Polskich autorów.

 

Więcej informacji na stronie ICM UW.