You are here

Jest już wykaz czasopism punktowanych na rok 2016

 

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2016 (komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.):

  • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 11271 czasopism naukowych;
  • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2209 czasopism naukowych;
  • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4111 czasopism naukowych.

Zob. też punktację czasopism naukowych wydawanych na UKSW oraz więcej informacji na temat listy czasopism punktowanych.