You are here

Zabytkowe woluminy już w naszej Bibliotece

4.08.2016

4  sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przekazało Bibliotece UKSW zespół starodruków oraz książek z XIX i początku XX wieku.

Czujemy satysfakcję, że rozproszone do tej pory zasoby trafiają do Biblioteki - instytucji, która troszczy się o przetrwanie dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

Wykaz książek przekazanych Bibliotece UKSW przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

  • Kazania na Niedziele całego Roku, Święta, nauki wielce do zbawienia potrzebne zawierające, tłum. Ks. Jan Poszakowski, Wilno 1752.
  • Hypacyusz Pocieia, Kazania i Homilie od Niedzieli Przedzapustney do Niedzieli i Poniedziałku Zesłania Ducha Ś., Poczaiów 1788, Znak własnościowy: Parafia Romane Catolica din Chisinau, No 19. (Parafia Rzymskokatolicka w Kiszyniowie, nr. 19)
  • Nauki wieyskie do oświecania prostego ludu w powinnościach wiary i obyczaiow, Józef Męciński, tom I, Kraków 1802.
  • Nauki wieyskie do oświecenia prostego ludu w powinnościach wiary i obyczaiow, Józef Męciński, tom II, Kraków 1802.
  • Kazania Missyyne, JX. Andrzej Pohl, Wilno 1815, Znak własnościowy: Klasztor O.O. Karmelitów Bosych w Wilnie.
  • Biblia ks. d. Jakóba Wujka, Księgi Starego i Nowego Testamentu, Lipsk 1898. Podpis: A. Woewudzki.
  • Krótka historya religii pochwalona i zalecona przez Ojca Św. Piusa X-go, tłum. Ks. Fas, Lublin 1907, Znak własnościowy: Seminarii diaecesis Rigensis, Bibliotheca.
  • Krótka Historja Święta z wyjaśnieniem prawd religijno-moralnych, Ks. Dr Wacław Kalinowski, Poznań-Warszawa, 1922, Znak własnościowy: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej im. W. Syrokomli; Biblioteka Parafjalna Ostrabrama, Wilno.
  • Do moich alumnów, Kardynał Mercier, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1933, Dedykacja: „Kochanemu pupilowi – drogiemu Koledze Wincentemu Strześniewskiemu, Wilno, dn. 4 XI 1934.

 

Panorama,TVP 2, 4.08.2016

>Zobacz fotorelację z uroczystości w MSZ<