You are here

Zapraszamy na internetowe szkolenia Web of Science - maj 2016

  

Czym różnią się czasopisma w Emerging Sources Citation Index? 

Jak wykorzystać platformę Web of Science w przygotowaniu swoich publikacji?

Co zrobić z błędami lub brakującymi cytowaniami w rekordach na platformie? 

 

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Thomson Reuters!

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. 

Poniżej linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

Zapraszamy!

 

 

Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

                                                                                                                               
    Wtorek, 17 maja 2016              Poniedziałek, 30 maja 2016          Środa, 1 czerwca 2016              10:00                                               10:00                                       13:00             

        zarejestruj się >>>                        zarejestruj się >>>                    zarejestruj się >>>      

                                                                                                            

Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?

 

Środa, 25 maja 2016               Wtorek, 31 maja 2016                Środa, 1 czerwca 2016   
        10:00
                                       13:00                                          15:00               

          zarejestruj się >>>                  zarejestruj się >>>                     zarejestruj się >>>           

                                                                                                            

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?

 

Środa, 25 maja 2016             Poniedziałek, 30 maja 2016          Wtorek, 31 maja 2016
13:00
                                         15:00                                        10:00   

        zarejestruj się >>>                      zarejestruj się >>>                  zarejestruj się >>>

                                                                                                            

Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku?

 

Poniedziałek, 30 maja 2016         Wtorek, 31 maja 2016              Środa, 1 czerwca 2016
              13:00
                                       15:00                                         10:00                

             zarejestruj się >>>                   zarejestruj się >>>                    zarejestruj się >>>