You are here

BazHum czyli czasopisma humanistyczne (także czasopisma UKSW) w wolnym dostępie

Pod adresem: bazhum.muzhp.pl znajduje się PEŁNOTEKSTOWA baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Włączono także 14 czasopism Wydawnictwa UKSW. BazHum otwiera dostęp do treści naukowych w Internecie, udostępniając zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. 

W chwili obecnej w bazie pełnotekstowej znajduje się ponad 110 tytułów czasopism, zawierających ok. 100 tysięcy artykułów.

 

Pod adresem bazhum.pl znajduje się tylko baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych – z dostępem do ok. 600 tytułów czasopism. Baza rejestruje opisy bibliograficzne wszystkich artykułów (440 tysięcy) znajdujących się w tych czasopismach. Jest to więc narzędzie ułatwiające docieranie do informacji na dany temat.

 

W komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

 

Zwracamy też Państwa uwagę na bazę Mazowieckie Czasopisma Regionalne (mazowsze.hist.pl), udostępniającą 19 czasopism naszego regionu.

 

Obie platformy prowadzone są przez Muzeum Historii Polski.

 

 

Biblioteka UKSW wspiera w korzystaniu z zasobów BAZHUM. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

18.11.2015