You are here

Godziny otwarcia i zasady funkcjonowania Biblioteki w wakacje

ostatnia aktualizacja: 19.08.2021
utworzono - 18.06.2021
 

 

Kampus Dewajtis
(Wypożyczalnia, Czytelnia)

Kampus Wóycickiego
(Wypożyczalnia, Czytelnia)

1 lipca

8.00 – 15.30

8.00 – 18.00

2 31 lipca

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

1 31 sierpnia

10.0014.00

10.0014.00

1 30 września

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

soboty
(lipiec wrzesień)

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

 

Wypożyczanie

Wypożyczanie materiałów odbywa się wewnątrz budynków:

  • Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, pom. K-303;
  • Kampus Wóycickiego, budynek 23, pom. 110.  


Odbiór zamówionych materiałów jest możliwy wyłącznie w godzinach pracy Biblioteki po otrzymaniu drogą mailową informacji o możliwości odbioru zamówionych pozycji.


Pełna procedura udostępniania materiałów bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19.pdf

 

Korzystanie z czytelni

  1. Zostaje ograniczona liczba miejsc w czytelniach, która wynosi odpowiednio:
    1. Czytelnia w Kampusie Dewajtis: 7 miejsc,
    2. Czytelnia Filii na Wóycickiego: 5 miejsc.
  2. Czytelnicy mogą korzystać samodzielnie z księgozbioru podręcznego umieszczonego w Czytelni oraz ze skanera i komputera do APD w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej. Po zakończeniu pracy dyżurny bibliotekarz  zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń.
  3. Usługa korzystania z księgozbioru Biblioteki Nauk Prawnych jest możliwa w bud. 23 w pok. 110
  4. Czytelnia Humanistyczna (dawniej Biblioteka WNH) jest czasowo wyłączona z użytkowania.

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych czytelników i pracowników Biblioteki zostają utrzymane zasady korzystania z czytelni w trakcie epidemii.
 

Skanowanie

Usługa bezpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki UKSW (w tym Filii na Wóycickiego i dawnych Bibliotek WPiA oraz WNH) skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW.


Jej szczegółowe zasady wraz z formularzem zgłoszeniowym określone są w Procedurach świadczenia usługi skanowania w okresie występowania pandemii COVID-19.


W wyjątkowych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

 

Działalność Biblioteki UKSW opiera się na zasadach mających zwiększyć bezpieczeństwo pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.   

Istotne zmiany dotyczące korzystania z usług Biblioteki będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej oraz przesyłane mailingiem UKSW.