You are here

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

12.02.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych
 

Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych

 

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 z późn. zm.) § 35:
 

"W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8:
1) pkt 1, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism,
2) pkt 3, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw

- sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją".

Źr. gov.pl