You are here

Literary Encyclopedia w dostępie testowym

28.04.2020

 

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dostępu testowego do bazy The Literary Encyclopedia.

 

Encyklopedia Literacka publikuje biografie pisarzy głównych i mniejszych; naukowe opisy wszystkich interesujących tekstów pisanych przez tych autorów, w tym często zaniedbywanych; oraz różnorodne opisowe i krytyczne eseje na tematy literackie, kulturowe i historyczne, które zapewniają lepsze zrozumienie kontekstów społecznych, w których powstały dane prace. Encyklopedia obejmuje swym zasięgiem literaturę angielską, amerykańską, niemiecką, rosyjską, włoską, francuską i klasyczną, a także coraz bardziej znaczące; literaturę latynoską, japońską, kanadyjską, wschodnioeuropejską i z obszarów postkolonialnych. Do tej pory opublikowano 8721 artykułów.

 

Encyklopedia publikuje następujące rodzaje treści:

 • O ludziach
 • O pracach
  • Profile - analizy opisowo-krytyczne
  • Podstawowa bibliografia wszystkich głównych dzieł wszystkich wymienionych pisarzy (List of works)
 • O kontekście literackim
  • Eseje na temat gatunków, pojęć, ruchów, teorii; eseje porównawcze i recepcyjne
  • Krótkie notatki na temat gatunków, pojęć, problemów
 • O kontekście politycznym i kulturowym
  • Eseje na temat ważnych wydarzeń historycznych, ruchów i problemów
  • Krótkie notatki na temat ważnych wydarzeń, ruchów i problemów
 • Bibliografia wtórna
  • Z adnotacjami lub bez adnotacji

 

Dostęp do bazy jest aktywny do 30 czerwca tego roku.

 

Aby skorzystać z The Literary Encyclopedia:

 

1. Wejdź na platformę Pulpit UKSW (https://pulipit.uksw.edu.pl)

 

2. Zaloguj się danymi do USOSweb UKSW.

 

3. Z listy dostępnych baz wybierz "The Literary Encyclopedia".

 

4. By skorzystać z zasobów, w nowym oknie korzystaj z dostępnego menu.