You are here

Bloomsbury Collections w wersji testowej

20.04.2020

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego testowania baz Bloomsbury Collections. Bazy zawierają materiały m.in. z  nauk historycznych, nauk o kulturze i religii, socjologicznych, humanistycznych, teologicznych, prawnych, języko- i literaturoznawstwa, nauk o polityce i administracji. Wiele z baz zawiera w sobie także kolekcje tematyczne, które w dodatkowym stopniu koncentrują się na danych zagadnieniach. Wiele z nich jest furtką do kolekcji archiwalnych znanych instytucji, niedostępnych w innych bazach.

 

W kolekcji znajduje się 10 baz:

Dostęp testowy jest aktywny do 31 maja. Z baz można korzystać poprzez platformę Pulpit UKSW (https://pulpit.uksw.edu.pl), logując się danymi do USOS.

 

Więcej informacji o każdej z baz znajdziecie na stronie: https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/147

 

 


Pytania i uwagi dotyczące działania bazy:  j.kowalski@uksw.edu.pl