You are here

Informacje o COVID-19 w Uptodate

6.03.2020

 


Wydawca Uptodate, najbardziej aktualnej bazy zaleceń medycznych, diagnoz i sposobów leczenia, (typu Evidence Based Medicine), przygotował najnowsze wiadomości dotyczące koronawirusa (COVID-19) i udostępnił je dla wszystkich zainteresowanych.

 


Oto link do najnowszych zaleceń i wytycznych odnośnie koronawirusa (COVID-19), jakie są aktualnie w Uptodate:

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?topicRef=8298&source=see_link

Materiał ten jest udostępniony bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych i jest dostępny bez konieczności uwierzytelniania.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanym zasobem Uptodate.