You are here

Aktualizacja Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych

26.02.2020

Z przyjemnością informujemy, że Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (EBNT) została zaktualizowana o niemal 37 tys. nowych rekordów.


Baza ma charakter głównie bibliograficzno-abstraktowy i indeksuje pełną zawartość ponad 230 tytułów polskich czasopism z zakresu teologii, religioznawstwa i szeroko rozumianych nauk kościelnych oraz ponad 520 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne od roku 1980.

 

Widok na okno wyszukiwawcze EBNT
 

Aktualnie baza zawiera prawie 139 tys. opisów bibliograficznych. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja interfejsu.
 

Baza jest tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych "Fides" przy współpracy z Biblioteką Narodową i dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Zachęcamy do korzystania!

Źr. http://biblio.fides.org.pl/