You are here

Szkolenia BSCO

18.02.2020

 

EBSCO logo

Zapraszamy na cykl krótkich szkoleń na platformie EBSCO. Szkolenia mają na celu ułatwić korzystanie z bazy oraz wyjaśnienie niektórych funkcji, a także omówienie już istniejących oraz przedstawienie nowych.

 

 

 

  • Zakup decyzją czytelnika, czyli o nowym modelu zakupu e-książek stosowanym w polskich bibliotekach
  • Wyszukiwanie z wykorzystaniem znaków specjalnych ?, #, “”, (), *
  • Pobieranie książek elektronicznych EBSCO
  • Bazy EBSCO dostępne w ramach licencji krajowej
  • Rosetta Stone - interaktywna platforma do nauki języków obcych
  • Moje EBSCOhost - okres ważności indywidualnego konta
  • Korzystanie z bazy Academic Research Source