You are here

Dostęp testowy do PsycTHERAPY

9.01.2020

Logo PsycTHERAPY

 

Do 6 lutego 2020 r. zapewniamy dostęp testowy do bazy PsycTherapy w ramach konsorcjum EBSCO.

 

PsycTHERAPY stanowi unikalną bazę danych wideo z prezentacjami sesji terapeutycznych w streamingu, dotyczącymi edukacji klinicznej i poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), biblioteka PsycTHERAPY oferuje ponad 500 nagrań sesji z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych.

 

Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty, ułatwiające wyszukiwanie interakcji w ramach nagrań. Kolekcja wideo uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, m.in.: lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane za pomocą różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

 

Dostęp do bazy
 

Z dostępu testowego można korzystać zarówno z komputerów w sieci UKSW jak i z urządzeń osobistych (po uprzednim zalogowaniu przez platformę pulpit.uksw.edu.pl danymi do USOS).

  1. Wejdź na stronę - http://search.ebscohost.com.
     
  2. Kliknij w odnośnik EBSCOhost Web.

Select Resource

 

  1. Z listy subskrybowanych przez nas baz EBSCO wybierz "PsycTHERAPY".

Testowe bazy EBSCOhost
 

  1. Jesteś w wyszukiwarce bazy PsycTHERAPHY. Możesz korzystać z bazy.

Wyszukiwanie w PsycTherapy