You are here

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na usługę konserwacji 15 ksiąg inwentarzowych

12.08.2019

Informujemy, że zgodnie z procedurą udzielenia zamówienia na usługę konserwacji 15 ksiąg inwentarzowych (zapytanie ofertowe nr BUKSW.371.8.2019) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez sio.studio Daria Kordowska.


Protokół komisji