Jesteś tutaj

Bazy Medyczne

 

NAUKI INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI PRZYRODNICZE

PRAWO

TEOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE  


Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Aktualnie dostęp do baz Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

AccessMedicine®

Logo bazy AccessMedicine

Login (username): cswuw
Hasło (password): dostępne pod adresem
informatorium@uksw.edu.pl

baza
testowa

dostęp do
15.11.2019ACS Publications n.d.AHFS Consumer Medication Info (EBSCO)

WBN


Free Medical Journals n.d.


Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

WBN

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

WBN
MEDIP (do roku 1999) n.d.


MEDIP (od roku 2000) n.d.


Medline (EBSCO)

WBN

Polish Scientific Journals Database n.d.


PubMed n.d.Termedia n.d.


 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

   - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

- dostęp z komputerów domowych

    - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy

 

 

utworzono: 25.03.2019

ostatnia aktualizacja: 9.10.2019