Jesteś tutaj

Etiuda fotograficzna "Przezroczystość przestrzeni miasta"

16.01.2019
(aktualizacja - 17.01.2019)
 

Widok na wystawę - 4 zdjęcia na ścianie i eksponaty w 3 podświetlonych gablotach.Z radością informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie wystawami prezentowanymi w Bibliotece Głównej, ich organizator - Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW - zdecydował się na przedłużenie terminu prezentacji jednej z nich -  Etiuda fotograficzna "Przezroczystość przestrzeni miasta" (fotografie autorstwa Tomasza Sobeckiego).

 

 

Etiudę można obglądać w holu Biblioteki Głównej UKSW (Kampus Dewajtis, Nowy Gmach) do 4 lutego 2019 r.


Druga z wystaw - "U źródeł nowego widzenia świata. Dagerotyp i inne z najdawniejszych typów fotografii" - zakończyła się 16 tycznia 2019 r.