Jesteś tutaj

Zawiadomienie o wyborze oferty na prenumeratę czasopism

2.01.2019


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na prenumeratę czasopism zagranicznych na rok 2019, jako najkorzytniejsza została wybrana oferta złożona przez Centralę Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.

 

Uzasadnienie wyboru (pdf)