Jesteś tutaj

Biblioteka WNP w systemie Koha

25.09.2017

Z radością informujemy, że do Katalogu bibliotek UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha dołączony został katalog Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych. Jest to ostatnia biblioteka wydziałowa, której zbiory zostały przyłączone do centralnego systemu informacji bibliotecznej UKSW.

Pracujemy nad włączeniem do Koha katalogu prac dyplomowych i katalogu starych druków Biblioteki Głównej.
 

Katalog bibliotek UKSW docelowo jest ustawiony na przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek systemu informatyczno-bibliotecznego (Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych: WPiA, WNHiS, WNH, WNP). Przy każdym opisie książki podany jest status i lokalizacja egzemplarza.
 

W celu wyszukiwania w zbiorach konkretnej biblioteki, należy rozwinąć listę "Wszystkie biblioteki" i wybrać żądaną lokalizację: "Biblioteka Główna", "Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji", "Biblioteka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych", "Biblioteka Wydziału Nauk Humanistycznych" lub "Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych".
 

 

 

Wypożyczanie zbiorów Biblioteki WNP odbywa się zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów w Bibliotece Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (obowiązującym od 25.09.2017 r.). Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące zapisy:

  • Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie przez komputerowy system biblioteczny” (§5, ust. 4),
     
  • „W przypadku zbiorów stanowiących podstawową literaturę dla kierunków studiów WNP pierwszeństwo wypożyczeń przysługuje studentom i pracownikom WNP. O wypożyczeniach w/w literatury studentom, doktorantom i pracownikom innych wydziałów niż WNP, bądź pracownikom innych jednostek UKSW, decyduje bibliotekarz" (§6, ust. 2).

 

Książki zamówione ze zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych można odebrać wyłącznie w Bibliotece WNP. Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce odbioru.
 

Zapraszamy do Katalogu bibliotek UKSW!