Jesteś tutaj

Journal Citation Report za rok 2016

11.08.2017
 

Ukazał się nowy Journal Citation Report - ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Clarivate Analytics (wcześniej przez Thomson Reuters) dostępny na platformie Web of Sciences. Baza zawiera informacje o liczbie cytowań danego czasopisma i wskaźnikach jego oddziaływania w danym roku (Impact Factor).

 

Aktualna lista JCR za rok 2016 zawiera 11 459 czasopism, w tym 147 polskich: 139 w edycji Science oraz 8 w edycji Social Science.

 


JCR aktualizowany jest raz do roku (w czerwcu lub lipcu) i zawiera dane czasopism za rok poprzedni. Baza jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualna Biblioteka Nauki (pełny spis instytucji).


 

Dostęp do bazy z komputerów UKSW:
 

Bezpośredni link do JCR.
 

  LUB

  1. wejdź na platformę Web of Science za pomocą tego ODNOŚNIKA lub z zakładki E-ZASOBY --> Bazy prenumerowane przez Bibliotekę UKSW --> Web of Science
  2. wybierz zakładkę "Journal Citation Report" (górne menu)

     

 

Więcej informacji na temat JCR i Impact Factor.