Jesteś tutaj

Pomoc bibliometryczna

Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki Głównej oferuje pracownikom, doktorantom i studentom UKSW następującą pomoc z zakresu bibliometrii:


Pomoc bibliometryczna świadczona jest wyłącznie na podstawie dostarczonej przez autora elektronicznej listy publikacji. Czas oczekiwania na wynik konsultacji jest uzależniony od zakresu udzielanej pomocy, lecz nie krótszy niż 3 dni robocze.
 

Przejdź do - Formularz zgłoszeniowy pomocy bibliometrycznejZgłoszenia można również nadsyłać na adres informatorium@uksw.edu.pl

W treści maila należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • stopień/tytuł naukowy,
  • jednostkę UKSW,
  • zakres pomocy bibliometrycznej,
  • cel udzielanej pomocy bibliometrycznej (np. typ konkursu NCN).

oraz załączyć elektroniczną listę publikacji, jaką ma obejmować analiza.

 

Pytania dotyczące oferty pomocy bibliometrycznej prosimy kierować do Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy: tel. 22 561 89 87 lub 22 561 89 37, e-mail informatorium@uksw.edu.pl, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 304 (parter).

Ostatnia aktualizacja - 06.02.2019
Utworzono -  16.02.2017