Jesteś tutaj

Projekty Biblioteki Głównej

Projekty zakwalifikowane do finansowania

 

Przejdź na stronę MNiSW.

 

Tytuł zadania - "Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW"
 

Źródło dofinansowania - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN), MNiSW

Kwota dofinansowania - 58 410,00 zł

Termin realizacji zadania: 2018
 

Źródło - komunikat MNiSW z dn. 23.03.2018Projekty w przygotowywaniu


Biblioteka Cyfrowa

W ramach programu MKiDN „Kultura Cyfrowa” Biblioteka Główna przygotowała wniosek o dofinansowanie utworzenia „Laboratorium Dialogu Kultury i Religii” we współpracy z Fundacją UKSW oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Przedmiotem zadania jest digitalizacja 300 obiektów oraz opracowanie i udostępnienie ogólnej liczby 500 obiektów polskiego dziedzictwa z zakresu dialogu kultury i religii składających się na zawartość LaDKiR.

 

Biblioteka Główna kontynuuje tym samym prace nad rozwojem biblioteki cyfrowej w oparciu o oprogramowanie Omeka.   

 
Strona robocza utworzona w ramach projektu "Digitarium UKSW" to http://digitarium-demo.uksw.edu.pl/

 

Repozytorium UKSW

Biblioteka Główna prowadzi prace nad wdrożeniem oprogramowania do budowy ogólnouczelnianego Repozytorium UKSW.


Celem projektu jest budowa platformy dostępu do cyfrowych zasobów naukowych. Ma ono pełnić między innymi funkcję repozytorium uczelnianego, które pozwoli upowszechnić w formie cyfrowej dokumenty tworzone przez Uniwersytet i jego członków oraz zarządzać materiałami cyfrowymi.

 

Strona robocza utworzona w ramach projektu http://dspace.uksw.edu.pl/xmlui/


 

Projekty zrealizowane

 

Przejdź na stronę MNiSW.

 

Tytuł zadania - "Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 14 starych druków i 8 inwentarzy tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego”
 

Termin realizacji zadania: 2015 – 2016
 

Źródło dofinansowania - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN), MNiSW.

 

Zdigitalizowane w ramach projektu woluminy zostały udostępnione na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES oraz w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.
 

Celem zadania była konserwacja 14 i digitalizacja 13 starych druków - głównie poloników (jeden z tytułów występuje w dwóch egzemplarzach) oraz 8 archiwalnych inwentarzy bibliotecznych. Zarówno stare druki jak i inwentarze są fragmentem spuścizny po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW.  

Wybrane stare druki to głównie dzieła autorów polskich, bądź w Polsce wydane, przeważnie  z zakresu literatury kazuistycznej i teologiczno-moralnej epoki baroku.

Inwentarze odzwierciedlają dary wielu profesorów, np. Uniwersytetów Lwowskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego, zawierają podpisy rektorów uczelni z różnych okresów ich historii, wykazy książek zaginionych  w czasie drugiej wojny światowej, są świadectwem poniesionych strat.

Końcowym efektem podjętych starań jest upublicznienie ich w globalnej sieci, dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES, której Księgozbiór Wirtualny jest częścią Europeany.

 

Podjęte działania stanowią pierwszy etap szeroko zakrojonych prac mających na celu włączenie zabytkowego tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków) do obiegu publicznego.


 

 

Ostatnia aktualizacja - 11.04.2018