Jesteś tutaj

Projekty Biblioteki Głównej

Projekty w trakcie realizacji

 

Przejdź na stronę MNiSW.

 

"Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW". Zadanie finansowane w ramach umowy nr 589/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.
 

Kwota dofinansowania - 58 410,00 zł

Termin realizacji zadania: 2018

Podjęte działania stanowią drugi etap szeroko zakrojonych prac mających na celu włączenie zabytkowego tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków) do obiegu publicznego.
 

Źródło - komunikat MNiSW z dn. 23.03.2018
 

Informacji dotyczące postępów projektu udziela:

dr Paweł Skalski, e-mail: p.skalski@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 82.

 


Baza Wiedzy - Repozytorium UKSW

 

Biblioteka Główna przy współpracy Centrum Systemów Informatycznych UKSW i Politechniki Warszawskiej jest w trakcie wdrażania oprogramowania OMEGA-PSIR służącego do budowy systemu informacji naukowej, bazy wiedzy UKSW.


Celem projektu jest budowa platformy dostępu do cyfrowych zasobów naukowych. Ma ono pełnić między innymi funkcję repozytorium uczelnianego, które pozwoli upowszechnić w formie cyfrowej dokumenty tworzone przez Uniwersytet i jego członków oraz zarządzać materiałami cyfrowymi.


Informacji dotyczące postępów projektu udziela:
Agnieszka Uziębło, e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387).

 


Biblioteka Cyfrowa UKSW

Głównym celem Biblioteki Cyfrowej jest upowszechnienie i promocja zasobów dziedzictwa naukowego jak i kulturowego.

Pierwszym etapem jest projekt utworzenia kolekcji „Laboratorium Dialogu Kultury i Religii” przygotowywany we współpracy z Fundacją UKSW oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Przedmiotem projektu jest digitalizacja 300 obiektów oraz opracowanie i udostępnienie 500 obiektów polskiego dziedzictwa z zakresu dialogu kultury i religii składających się na zawartość LaDKiR.

Zarys Cyfrowej Biblioteki tworzonej w ramach projektu "Digitarium UKSW" znajduje się pod adresem: http://digitarium-demo.uksw.edu.pl/

 

Informacji dotyczące postępów projektu udziela:
Agnieszka Uziębło, e-mail: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87 (lub wew. 387).

 


Projekty w przygotowywaniu

Aktualnie brak projektów znajdujących się w trakcie przygotowywania.

 


Projekty zrealizowane

 

Przejdź na stronę MNiSW.

 

Tytuł zadania - "Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 14 starych druków i 8 inwentarzy tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego”
 

Termin realizacji zadania: 2015 – 2016
 

Źródło dofinansowania - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN), MNiSW.

 

Zdigitalizowane w ramach projektu woluminy zostały udostępnione na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES oraz w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.
 

Celem zadania była konserwacja 14 i digitalizacja 13 starych druków - głównie poloników (jeden z tytułów występuje w dwóch egzemplarzach) oraz 8 archiwalnych inwentarzy bibliotecznych. Zarówno stare druki jak i inwentarze są fragmentem spuścizny po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL, Wydziałach Teologicznych UJ i UW.  

Wybrane stare druki to głównie dzieła autorów polskich, bądź w Polsce wydane, przeważnie  z zakresu literatury kazuistycznej i teologiczno-moralnej epoki baroku.

Inwentarze odzwierciedlają dary wielu profesorów, np. Uniwersytetów Lwowskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego, zawierają podpisy rektorów uczelni z różnych okresów ich historii, wykazy książek zaginionych  w czasie drugiej wojny światowej, są świadectwem poniesionych strat.

Końcowym efektem podjętych starań jest upublicznienie ich w globalnej sieci, dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES, której Księgozbiór Wirtualny jest częścią Europeany.

 

Podjęte działania stanowiły pierwszy etap szeroko zakrojonych prac mających na celu włączenie zabytkowego tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków) do obiegu publicznego.


 

Ostatnia aktualizacja - 28.11.2018