Jesteś tutaj

Nauki społeczne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE TEOLOGIA

 

 

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

BAZA DOSTĘP RODZAJ OPIS

ERIC - Education Resources Information Center (EBSCO)

  JSTOR

PsycARTICLES (EBSCO) 

PsycBOOKS (EBSCO)

PsycINFO (EBSCO)

PsycTESTS (EBSCO)

SocINDEX with Full Texts (EBSCO)

Teachers Reference Center (EBSCO)

[ostatnia aktualizacja - 27.06.2017]

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy