Jesteś tutaj

Nauki humanistyczne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

TEOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE  


UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.
 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

European Views of the Americas (EBSCO)

WBN
  JSTOR WNH UKSW 25% WNHiS UKSW 25%, MNiSW 50%

LOEB Classical Library

WNH UKSW
100%

Philosophers Index (EBSCO)

BG UKSW 50%, MNiSW 50%

The Thesaurus Linguae Graecae

BG UKSW 100%

 

Wiley Online Library

WBN

 

[ostatnia aktualizacja - 03.01.2019]

OBJAŚNIENIA :
 

BG UKSW - Biblioteka Główna UKSW

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WNH UKSW - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS UKSW - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

 baza Thesaurus Linguae Graecae dostępna jest WYŁĄCZNIE na 3 stanowiskach w Bibliotece Głównej (Nowy Gmach, s. 304 i 305)

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy