Jesteś tutaj

Bazy interdyscyplinarne

BAZY INTERDYSCYPLINARNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE TEOLOGIA

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.
 

Z przyczyn technicznych, niezależnych od Biblioteki,  dostęp do baz Web of Science, Scopus i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Complete (EBSCO)

WBN

American Doctoral Dissertations
WBN

 JSTOR WNH UKSW 25%,
WNHiS UKSW 25%,
MNiSW 50%

MasterFILE Premier (EBSCO)

WBN

Science

WBN

Science Direct (ELSEVIER)

WBN

 Scopus 

WBN

 

Web of Science

WBN

Wiley Online Library

WBN

[ostatnia aktualizacja - 27.06.2017]

OBJAŚNIENIA :
 

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WNH UKSW - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS UKSW - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy