Jesteś tutaj

Bazy interdyscyplinarne

NAUKI EKONOMICZNE NAUKI HUMANISTYCZNE NAUKI PRZYRODNICZE
NAUKI MEDYCZNE

PRAWO

TEOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE  NAUKI ŚCISŁE  


Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Web of Science dostępny w sieci uczelnianej LUB poprzez indywidualne konto.
enlightenedSprawdź jak założyć konto w Web of Science.


Wiley - wyłącznie z sieci uczelnianej.


UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Ultimate (EBSCO)

WBN

 JSTOR WNH UKSW 25%,
WNHiS UKSW 25%,
MNiSW 50%

MasterFILE Premier (EBSCO)

WBN

OpenDissertations (EBSCO)

WBN

Science

WBN

Science Direct (ELSEVIER)

WBN

 Scopus 

WBN

 

Web of Science

WBN
dostęp domowy

Wiley Online Library

WBN

[ostatnia aktualizacja - 25.06.2019]

OBJAŚNIENIA :
 

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WNH UKSW - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS UKSW - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy