Jesteś tutaj

Zbiory

 

Biblioteka Główna UKSW gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych oraz nauk ścisłych: matematycznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych.

 

Podstawowe źródło nabywania zbiorów stanowi zakup, w tym krajowa i zagraniczna prenumerata wydawnictw ciągłych oraz dary i wymiana z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.