Jesteś tutaj

Zbiory

 

Biblioteka Główna UKSW gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych oraz od początku XXI w. nauk ścisłych: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych.

 

Podstawowe źródło nabywania zbiorów stanowi zakup (w tym krajowa i zagraniczna prenumerata wydawnictw ciągłych), dary oraz wymiana z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

 

Ogólny stan księgozbioru (na dzień 31.12.2016 r.) - 500 164 wol.

W tym:

  • wydawnictwa zwarte - 316 706 wol.
  • wydawnictwa ciągłe - 144 170 wol.
  • zbiory specjalne - 39 288 jedn. inw.