Jesteś tutaj

O Bibliotece

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajduje się w otoczonym Lasem Bielańskim kompleksie budynków uniwersyteckich przy ul. Dewajtis 5, obok zabytkowego pokamedulskiego eremu i kościoła. Jest ogólnouczelnianą jednostką naukową i wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny (patrz Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego) działający na dwóch kampusach uniwersyteckich – przy ul Dewajtis, Wóycickiego, oraz w Łomiankach – na Wydziale Studiów nad Rodziną. Biblioteki organizują warsztat naukowo-dydaktyczny na potrzeby środowiska  akademickiego UKSW. Współpracują z wieloma bibliotekami i placówkami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie pozyskiwania i udostępniania zbiorów.  Biblioteka UKSW jest członkiem – założycielem Federacji Bibliotek Kościelnych - FIDES.

 
Historia biblioteki jest ściśle związana z dziejami uczelni. Powstała w 1954 roku wraz z Akademią Teologii Katolickiej. Podstawą księgozbioru Biblioteki ATK stały się zbiory bibliotek specjalistycznych i zakładowych Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. 
 
Biblioteka gromadzi księgozbiór o charakterze uniwersalnym, z naciskiem położonym na dyscypliny nauki reprezentowane w naszej Uczelni. Jest jedną z najzasobniejszych bibliotek w kraju w zakresie szeroko pojętych nauk kościelnych. Dąży do zebrania jak najbardziej wartościowej literatury krajowej i zagranicznej. Posiada w swoich zbiorach 300 000 vol. druków zwartych oraz 150 000 vol. czasopism. W zbiorach znajdują się również prace magisterskie, licencjackie i doktorskie powstałe na ATK i UKSW.  Posiada bogaty zbiór starych druków i nutowych. 
 
Dosyć wcześnie, bo od 1993 roku biblioteka rozpoczęła komputerowe katalogowanie zbiorów.  Obecnie wdrażany jest nowy system KOHA. Zgodnie ze współczesnymi standardami, biblioteka zapewnia dostęp do baz danych on-line zawierających bogatą ofertę czasopism, książek i innych dokumentów  w postaci baz pełno tekstowych i bibliograficznych.
 
Dysponuje 1285 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń bibliotecznych. Swoje zbiory udostępnia na miejscu w dwóch czytelniach – głównej i czasopism bieżących, oferując łącznie 70 miejsc dla czytelników.  Do ich dyspozycji przeznaczono 24 stanowisk komputerowych. 
 
W swojej działalności biblioteka dąży do jak najlepszego realizowania zadań naukowych, dydaktycznych i usługowych. Stara się poszerzać zakres i jakość usług, poprzez zastosowanie nowych technik informatycznych, nowych środków komunikacji społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników biblioteki. W ramach aktywizacji środowiska akademickiego podejmuje akcje promocji nauki i czytelnictwa.