Jesteś tutaj

Bazy prenumerowane przez Bibliotekę UKSW - wykaz alfabetyczny

A-C  D-F  G-J  K-N  O-R  S-U  V-Z

 

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Aktualnie dostęp do baz Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA DZIEDZINA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Complete (EBSCO)

interdyscyplinarna WBNAgricola (EBSCO)

nauki rolnicze
i przyrodnicze
WBN

AHFS Consumer Medication Info (EBSCO)

medycyna,
farmacja
WBN


ATLA - Religion Database with Atla Serials (EBSCO)

teologia, religioznawstwo,
filozofia religii
BG UKSW 50%,
MNiSW 50%Business Source Complete (EBSCO)

ekonomia, marketing
i
zarządzanie
WBN

ERIC - Education Resources Information Center (EBSCO)

pedagogika,
nauki społeczne
WBN

European Views of the Americas (EBSCO)

historia WBN

GreenFILE (EBSCO)

nauka
o środowisku,
ochrona środowiska
WBN

Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

medycyna WBN

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

medycyna WBN
  JSTOR nauka,
sztuka

WNH UKSW 25%,
WNHiS UKSW 25%,
MNiSW 50%


LEX OMEGA - System Informacji Prawnej

prawo UKSW

Library, Information Science & Technology

Abstracts  (EBSCO)

bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa
WBN

MasterFILE Premier (EBSCO)

interdyscyplinarna WBN

 

MATH

matematyka BG UKSW 50%,
MNiSW 50%

MathSciNet

 

matematyka,
fizyka,
statystyka
BG UKSW 100%

Medline (EBSCO)

biologia,
medycyna
WBN

NATURE

nauki przyrodnicze WBN

Newspaper Source 

(EBSCO)

interdyscyplinarna WBN

OpenDissertations (EBSCO)

interdyscyplinarna WBN

Philosophers Index (EBSCO)

filozofia BG UKSW 50%,
MNiSW 50%


PsycARTICLES (EBSCO) 

psychologia

BG UKSW 50%,
MNiSW 50%


PsycBOOKS (EBSCO)

psychologia WFCh UKSW 50%,
MNiSW 50%

PsycINFO (EBSCO)

psychologia BG UKSW 50%,
MNiSW 50%

PsycTESTS (EBSCO)

psychologia WFCh UKSW 50%,
MNiSW 50%

Regional Business News (EBSCO)

ekonomia,

zarządzanie

WBN

Science

interdyscyplinarna WBN

Science Direct (ELSEVIER)

interdyscyplinarna WBN

Scopus

interdyscyplinarna WBN

SocINDEX with Full Texts (EBSCO)

nauki społeczne BG UKSW 50%,
MNiSW 50%


Springer nauki ścisłe,
ekonomia
WBN

Teachers Reference Center (EBSCO)

pedagogika,
edukacja
WBN

The Thesaurus Linguae Graecae

filologia klasyczna,

filozofia

BG UKSW 100%

  Web of Science

interdyscyplinarna WBN

Wiley Online Library

interdyscyplinarna WBN

Ostatnia aktualizacja - 14.09.2018

 

OBJAŚNIENIA :
 

BG UKSW - Biblioteka Główna UKSW

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

WFCh - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

WNH UKSW - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

WNHiS UKSW - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

  - baza Thesaurus Linguae Graecae dostępna jest WYŁĄCZNIE na 3 stanowiskach w Bibliotece Głównej (Nowy Gmach, s. 304 i s. 305)

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy