Jesteś tutaj

ERIH

E R I H  (E U R O P E A N  R E F R E N C E  I N D E X  F O R  T H E  H U M A N I T I E S) TO LISTY INDEKSUJĄCE CZASOPISMA NAUKOWE Z 15 DYSCYPLIN HUMANISTYCZNYCH TWORZONE PRZEZ EUROPEJSKĄ FUNDACJĘ NAUKI (ESF - EUROPEAN SCIENCE FUNDATION).

 

ERIH obejmuje następujące dziedziny: antropologia, archeologia, historia sztuki i architektura, filologia klasyczna, gender studies, historia, historia i filozofii nauki, lingwistyka, literatura, muzykologia i muzyka, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, edukacja, filozofia, psychologia, religioznawstwo i teologia.

 


W 2014 r. ERIH został oficjalnie przeniesiony do Norwegii (Norwegian Social Science Data Services) i zamienił się w E R I H  P l u s.

 

Czasopisma podzielono na trzy grupy (2007 r.): A, B i C, którym w 2011 r. nadano symbole INT1, INT2 i NAT. Przyjęto następująca punktację w zależności od grupy: A - 20 punktów, B - 15 punktów, C - 10 punktów.

 

 

JAKIE KRYTERIA TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY BYĆ INDEKSOWANYM W BAZIE ERIH/ERIH PLUS?

  • Czasopismo musi mieć ustaloną procedurę recenzowania (recenzje zewnętrzne)
  • Czasopismo powinno posiadać radę naukową (lub jej odpowiednik) składającą się głównie z uczonych z uniwersytetów, instytutów badawczych itd.
  • Czasopismo powinno posiadać ważny numer ISSN.
  • Wszystkie opublikowane artykuły powinny zawierać abstrakt, informacje o autorze, adres – w języku angielskim lub innym istotnym dla danej dyscypliny.

 

 

Klasyfikacja czasopism w ERIHu  

  1. Czasopismo jest międzynarodowe (a dokładniej: międzynarodowe jest autorstwo), gdy mniej niż dwie trzecie autorów publikujących w czasopiśmie jest z tego samego kraju.
  2. Czasopismo jest krajowe, gdy więcej niż 2⁄3 autorów jest z tego samego kraju.
  3. Czasopismo jest lokalne, gdy więcej niż 2⁄3 autorów pochodzi z tej samej instytucji.

 

 

Czasopisma, których autorstwo zostanie określone jako lokalne, nie będą indeksowane na liście ERIH. Podczas oceniania poziomu umiędzynarodowienia będą brane pod uwagę dwa ostatnie lata (tylko prace oryginalne – tłumaczenia nie będą uwzględniane).

 

Odmiennie do baz prowadzonych przez ISI, przypisanie czasopisma do listy ERIH nie odbywa się na podstawie Impact Factor i Immediacy Index, ale na podstawie zaopiniowania przez grono specjalistów (pod uwagę brane jest m.in.: recenzowanie publikacji, międzynarodowość zespołu redakcyjnego i recenzentów, terminowość publikacji, czy profesjonalizm informacji bibliograficznych).


 

PRZYDATNE LINKI:
ERIH PLUS
SCOPUS VS. ERIH PLUS