Jesteś tutaj

Journal Citation Reports

J O U R N A L  C I T A T I O N  R E P O R T S  (JCR) JEST TO RANKING CYTOWALNOŚCI CZASOPISM TWORZONY PRZEZ FIRMĘ CLARIVATE ANALYTICS (dawnej THOMSON REUTERS) NA PLATFORMIE WEB OF SCIENCES.

 

BAZA JOURNAL CITATION REPORTS zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zbiera i zestawia liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.

JOURNAL CITATION REPORTS zawiera:

  • czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie
  • czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie
  • czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę
  • czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny
  • dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych

Wydawana raz do roku (w czerwcu lub lipcu) baza zawiera dane dotyczące publikacji z poprzedniego roku. JCR jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Aktualna lista JCR za rok 2015 zawiera 11 365 czasopism, w tym 138 polskich czasopism: 130 w edycji Science oraz 8 w edycji Social Science.


PRZYDATNE LINKI:
JOURNAL CITATION REPORTS