Jesteś tutaj

Wskaźniki PIF i SIF

Wskaźniki bibliometryczne Predicted Impact Factor (PIF) i Scimango Impact Factor (SIF)  zostały wprowadzone odpowiednio w 2013 r. (Komunikat MNiSW z dnia 29.05.2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism) i w 2015 r. (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.06.2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). Dotyczyły wyłącznie polskich czasopism, które wypełniały ankietę ewaluacyjną, a nie posiadały wskaźnika Impact Factor. PIF odnosił się do czasopism cytowanych w Web of Science, natomiast SIF dotyczył czasopism indeksowanych w bazie Scopus.

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu PIF i SIF nie są brane pod uwagę w ocenie czasopism naukowych. („Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych").

 

Wskaźnik PIF obliczany był jako iloraz liczby cytowań publikacji danego czasopisma naukowego w bazie Web of Science za okres od trzech lat do roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety i liczby wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w tym okresie.
 

Wskaźnik SIF obliczany jest jako iloraz współczynnika total cites (3 years), publikowanego w bazie Scimago Journal & Country Rank, dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych i liczby wszystkich artykułów naukowych, opublikowanych w czasopiśmie w okresie od trzech lat do roku poprzedzających rok wypełnienia ankiety.

 

PRZYDATNE LINKI:

 

Ostatnia aktualizacja - 04.04.2019