Jesteś tutaj

Lista czasopism punktowanych MNiSW

 

LISTA CZASOPISM PUNKTOWANYCH MNISW – to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację artykułu naukowego w danym tytule. Lista czasopism punktowanych jest publikowana  od 2004 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Może ona służyć do oceny instytucji naukowych i pracowników naukowych.
 


Zasady obowiązujące od 2019 roku


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.pdf
 

 

enlightened  Za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism przyznaje się 5 punktów.
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.pdf
 


Zasady obowiązujące za lata 2013 – 2018 roku


 

enlightened  Za artykuły naukowe opublikowane w latach 2017–2018 punkty przyznaje się zgodnie z poniższym wykazem opublikowanym w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.
 

Ujednolicony wykaz punktowanych czasopism naukowych za lata 2013–2016 (komunikat MNiSW z dn. 25 stycznia 2017 r.). Dowiedz się wiecej.

 

Wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:

FULL - zawiera historię czasopisma z publikowanych wykazów za ostatnie 4 lata. Wersja ta ma na celu wyjaśnienie, jaka przypada punktacja za publikacje w czasopismach o tytułach historycznych, niewystępujących już w najnowszym wykazie.
LITE - zawiera tylko aktualne nazwy czasopism wraz z numerami ISSN i  punktacją.

 • Część A - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Część B - FULL | LITE zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Część C - FULL | LITE zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.pdf. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym zastąpiło rozporządzenie z 2 grudnia 2015 r. i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 


 

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2016 (komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.):

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 11271 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2209 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4111 czasopism naukowych.

Zob. też punktację czasopism naukowych wydawanych na UKSW.


 

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2015 (komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r.):

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 11114 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2212 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4111 czasopism naukowych.

UWAGA! Wykaz czasopism został zmieniony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
 

Zob. też punktację czasopism naukowych wydawanych na UKSW.


 

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2014 (komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.):

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 10996 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2616 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4272 czasopisma naukowe.

Zob. też. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów wykazu czasopism naukowych na rok 2014.


 

W latach 1991-2004 instytucją odpowiedzialną za politykę naukową państwa był KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. Od roku 2000, w celu oceny jednostek naukowych, zespoły KBN zaczęły opracowywać listę czasopism, za publikację w których autorzy otrzymywali dla swoich uczelni czy instytutów punkty. Na listę tą składały się periodyki z tzw. LISTY FILADELFIJSKEJ oraz wyselekcjonowane czasopisma polskie.

Za: KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

 

 
PRZYDATNE LINKI:
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2016
REWOLUCJA W LICZENIU PUNKTÓW ZA PUBLIKACJE W CZASOPISMACH
OBLICZANIE PUNKTACJI ZA WCZEŚNIEJSZE LATA:
1999-2012;
2011;
2001-2010
AKTY PRAWNE

(ostatnia aktualizacja: 21.08.2019)